nadpis3.GIF (8479 bytes)

gravitace:
entropie:
evoluce:
hmota:
vlnění:
elektřina
autor:
FRANK.CZ
balené vydání:

autor:

Velice rád uvítám jakoukoli kritiku, nebo náměty. Jestliže přemýšlíte o podobných tématech dejte mi to vědět. Pokud máte nějaké náměty,  dotazy, připomínky, nebo cokoli jiného k tomuto tématu napište mi na:

frankee.JPG (9261 bytes)

pošta frankee@email.cz
adresa  Petr Frank
  Račice 270 okr. Vyškov
  PSČ: 683 05
telefon domů   0507 /  35 44 94

Protože přišly dotazy na moje dosažené vzdělání,   zveřejňuji podrobnější
informace o mé osobě:

Narodil jsem se ve Vyškově v roce 1975, odkud jsem se odstěhoval brzy do nedalekých Račic, kde mám dosud trvalé bydliště. Po absolvování osmileté základní školy v Drnovicích jsem chodil do učení na učilišti spojů v Brně (dnes už neexistující Orlí 30).
Tato škola mě zcela neuspokojila a proto jsem se přihlásil po absolvování na průmyslovou školu v Jedovnicích obor Automatizace.
V roce 95 jsem byl přijat na Vysokou Školu Báňskou v Ostravě, kde jsem nyní  ve čtvrtém ročníku na oboru Telekomunikační technika.

předměty, které ovlivnily můj fyzikální pohled:
  blebul3a.gif (310 bytes) Fyzika I ,   prof. Ivo Novotný
  blebul3a.gif (310 bytes) Fyzika II
  blebul3a.gif (310 bytes) Teorie elektromagnetického pole
  blebul3a.gif (310 bytes) Optika

časové rozdělení vzniku témat:
   blebul3a.gif (310 bytes) 1995-1998 - teorie gravitace, teorie relativity
   blebul3a.gif (310 bytes) 1997- program vlnění + uvědomění si vlivu entropie
   blebul3a.gif (310 bytes) 1998-1999 - entropie
   blebul3a.gif (310 bytes) 1999- evoluce
   blebul3a.gif (310 bytes) 1999-prázdniny - psaní tohoto textu

První vydání tohoto textu o gravitaci a entropii vypadalo takhle

p