nadpis3.GIF (8479 bytes)

gravitace:
entropie:
evoluce:
hmota:
vlnění:
elektřina
autor:
FRANK.CZ
balené vydání:

vlnění:

Nebudu zde popisovat vlastnosti vlnění, nebo šíření vln a tak podobně. V roce 1998 jsem totiž udělal jeden myšlenkový pokus na počítači, kde jsem vlastně naprogramoval matici 95x95 bodů, přičemž kadý jednotlivý bod má kolem sebe další čtyři body.


obrázek 1, obrázek 2

matice bodů vedle sebe
obrázek 3

Obrázek tuto situaci naznačuje jasně. Potom jsem definoval vlastnosti bodů, vlastně jen jednoho, ten jsem potom mnohokrát zmnožil. Tyto vlastnosti byly prosté, spočítat rozdíl polohy okolních čtyřech bodů, srovnat je s polohou počítaného bodu a potom přepsat polohu bodu. Vlastně jsem natáhl mezi bodem a jeho okolím jakési gumičky, které způsobí postupné vyrovnání se bodu s jeho okolím.

Velikým zmnožením bodů jsem dostal zajímavý model. Jak jej ale rozhýbat ? Použil jsem jednoduchý trik. Jeden z bodů jsem "uchopil" a tahám s ním pomocí klávesnice nahoru nebo dolu.


obrázek 4

Výsledek je ohromující. Vzniklo kompletní vlnění, kde lze pozorovat odrážení od krajů, jevy jako je skládání vlnění, průchod vlnění různých směrů jedním nosičem, vznik nového vlnění na štěrbině, vznik sekundárního vlnění na pevných bodech, fázový posun na pevných bodech atd...


obrázek 5

No, však podívejte se sami předkládám tento prográmek k veřejnosti na stáhnutí:
Je v samorozbalitelné formě :
     vlneni.exe (77 kb)

Původně byl naprogramován v delphi 2.0, ale pro pomalost překreslení jsem jej byl nucen použít překladač Borland Pascal 7.0, kde jsem vřadil rychlé assemblerovské rutiny pro překreslení bodů, vždyť se za jeden okamžik pohybu musí přepočítat a překreslit 95x95=9025 bodů, což není maličkost pro počítač na němž jsem program vytvářel což bylo Pentium mmx 120 Mhz. Na podstatně rychlejším stroji by tento program bylo možno realizovat i ve Windows, nebo by bylo možné alespoň zvýšit rozlišení obrazovky (320x200 bodů)  a přidat  vícebodů než 95x95, třeba 200x200,což je ale více než čtyřnásobné vytížení procesoru oproti současnému stavu.

V roce 2000 přešel program úpravou do jazyka LABVIEW, což je relativně rychlý a mocný grafický programovací jazyk. Barevné obrázky které vidíte jsou získány z tohoto nástroje. Celková vizualizace je zde mnohem komfortnější a lépe zvládnutá než u Delph i nebo Assembleru.

Zdroj v Labview 4 je k dispozici zde: vln-lab4.exe. (267 kb)
Zde je náhled jak vypadá program v Labview: nahled.jpg


obrázek 6


obrázek 7

Ovládání programu:

blebul3a.gif (310 bytes) nech rozbalit archiv vlneni.exe do některého adresáře
blebul3a.gif (310 bytes) v tomto adresáři spusť   "vln2d2.exe"
blebul3a.gif (310 bytes) ovládání bodu je šipka nahoru / šipka dolu
blebul3a.gif (310 bytes) zastavení pohybu je jekoukoli klávesou
blebul3a.gif (310 bytes) odchod z programu = ESC