kalibrace monitorů, školení, design  
sci-fi
 
     
 

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 
     
  MENU
 
gravitace...
 
pyramidy...
 
po smrti...
     
 Myšlenkou pohybu tělesa pomocí 3 rotujících prstenců se už velmi dlouho zabývám. Prvním inpulzem k sestrojení tohoto mechanismu byl odstavec v Bibli (Ezechiel , 10. kapitola), kde Ezechiel popisuje nebeský vůz - napsal, že vůz měl kola, pomocí kterých se pohyboval jako by bylo kolo u prostřed kola.
Dalším impulzem byl film The Contact (http://contact-themovie.warnerbros.com/cmp/machine.html), kde byl podle Carla Sagana (výzkumníka NASA a astronoma) sestrojen stroj na velmi podobném mechanismu (posuďte sami podle následujícího obrázku).V tomto filmu měl však tento stroj jinou funkci. Podle filmařů a snad i Sagana, by se zřejmě mechanismus nepohyboval žádným směrem, ale uvnitř těchto rotujících prstenců by se mělo "cosi" dít. Podle mého názoru tím chtěl Carl Sagan (film měl premiéru v roce 1997 a Carl Sagan zemřel v roce 1996) říci něco úplně jiného - v podstatě zviditelnil svou myšlenku milionům lidí na celém světě (film je zřejmě ješte daleko lepším sdělením než internet).


A tady můžete vidět toto těleso, jak vypadá, když jsem ho obalil pláštěm. Není nutné vysvětlovat,čemu se až nápadně podobá.


Protože ve světě techniky a různých vizuálních simulací je zbytečně složité, náročné a zdlouhavé pro jednotlivce vyrobit tento stroj a zjistit jaké síly zde působí, dávámšanci těm z vás, kterým to myslí lépe matematicky a fyzikálně, a kteří vypočítají jaké síly by v tomto stroji působily, popř. kterým směrem by se pohyboval (pokud by se vůbec pohyboval).


Proto předpokládejme, že máme 3 ideální prstence (kde nepůsobí žádné třecí síly) v rovině X, Y a Z. Každý z těchto tří prstenců se může pohybovat (rotovat) ve své vlastní rovině + kolmo k rovinám ostatním. Ve všech těchto prstencích se pohybují kuličky (jako v ložisku) rychlostí v.

ÚVAHA:
Pokud roztočíte káču (dětskou hračku) je stabilizována v rovině X V případě našeho tělesa, kde roviny X, Y a Z jsou na sebe kolmé, je těleso stabilizováno v prostoru (!?).


ZAMYŠLENÍ:
Ükolem je zjistit, co se stane v případě, že v takovém tělese (které je stabilizováno v prostoru tím, že ve třech na sebe kolmých prstencích rotují kuličky - viz. obr. nahoře) se začnou tyto prstence pohybovat rychlostí v1 a v2 kolmo na sebe. Jakým směrem se těleso začne pohybovat? Bude se toto těleso některým směrem pohybovat? Jaké síly na těleso budou působit?


Vaše výpočty, náměty a zamyšlení pište na:
f r a n k @ f r a n k . c z


Předem děkuji všem, kteří přispějí svou troškou do "mlýna".