vedení účetnictví
činnost účetních poradců
 
daňová evidence
 
     
 

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 
     
  MENU
   
   
     
 
  • zpracování daňové evidence
  • plátci DPH
  • neplátci DPH
  • vedení knihy závazků a pohledávek
  • vedení evidence majetku
  • vyplnění daňových přiznání (daň z příjmu, silniční daň)
  • vyplnění přehledů pro zdravotní a sociální pojištění
  • rozdělování příjmů a výdajů na spolupracující osoby