vedení účetnictví
činnost účetních poradců
 
podvojné
 
     
 

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 
     
  MENU
   
   
   
     
 

Zpracování:

 • podvojného účetnictví
 • fyzické i právnické osoby
 • plátci DPH
 • neplátci DPH
 • vedení deníku a hlavní knihy
 • vedení knihy analytické evidence
 • vedení knihy závazků a pohledávek
 • vedení evidence majetku
 • vyplnění daňových přiznání (daň z příjmu, silniční daň)
 • sestavení přílohy k daňovému přiznání
 • vyplnění přehledů pro zdravotní a sociální pojištění
 • vyplnění výkazů - rozvaha, výkaz zisků a ztrát
 • vyplnění výkazů pro statistiky